INICIO

NOBILIS MEDIOAMBIENTE é unha oficina técnica agrícola e forestal xerenciada polo enxeñeiro técnico forestal, Alfredo Loureiro.

Procuramos dar solucións ás necesidades que teñen os nosos clientes optimizando os recursos e facendo análises de alternativas para escoller sempre a alternativa óptima.

Debido á experiencia da obtida ao longo da traxectoria profesional en máis de 15 anos, onde desenvolveu labores de responsabilidade en departamentos forestais da industria da madeira, temos un coñecemento profundo das necesidades dos mercados forestais así como dos diferentes axentes que interveñen no mesmo.

Temos a seriedade, o rigor e a calidade como parámetros non discutibles e sempre presentes nos servizos ofertados.

Mantéñase actualizado das nosas noticias, seguíndonos en facebook

 

 

PIDA PRESUPOSTO SEN COMPROMISO!!!