TRABALLOS

Ao longo destes anos de experiencia, podemos dicir que levamos realizado unha ampla tipoloxía de traballos técnicos para os nosos clientes.

 

Entre eles, os máis importantes son:

 

 • Implantación de Cadea de Custodia en diversas empresas do sector forestal, tanto polo sistema PEFC como FSC
 • Certificación forestal de montes tanto por PEFC como FSC
 • Proxectos de Ordenación Forestal
 • Proxectos de reforestación forestal
 • Proxectos de rehabilitación etnográfica
 • Topografía de pequenas e grandes superficies
 • Cubicacións e valoracións de madeira
 • Legalización/Concesión pública de augas
 • Informes e Estudos
 • Particións hereditarias
 • Reclamacións catastrais
 • Xestión de terreos

Etc…